Hotel Slovenský Raj

Profil firmy

Kategória

Sály, reštaurácie, hotely

Adresa

Hotel Slovenský Raj
Hrabušice - Majer 492
053 15 Hrabušice

Web

www.hotelslovenskyraj.sk

E-mail

hotelslovenskyraj@slovaktour.sk

Telefón

053 44 90 494 , 0905 632 088

Svadobnik